Grundet Corona restriktionerne, er det desværre ikke muligt at afholde årets generalforsamling efter gældende retningslinjer jf. foreningens vedtægter. Her er det anført, at generalforsamlingen skal afholdes inden 3 mdr. efter regnskabets afslutning med indkaldelse med mindst 21 dages varsel – det er desværre ikke muligt i år.
Så snart forsamlingsreglerne giver mulighed for afholdelse af generalforsamlingen, indkaldes der naturligvis hertil. Det er vores forventning, at der bliver mulighed for fysisk generalforsamling i løbet af foråret.
Har du forslag til behandling på generalforsamlingen, er det allerede nu muligt at indsende disse til: toegersen.mors@mail.tele.dk
Vi håber på din opbakning og deltagelse ved generalforsamlingen. Bestyrelsessammensætningen er der styr på inden, så det må ikke være din forhindring for at møde op 🙂
Mange hilsner
Bestyrelsen i NIF