POLITIK: PÆDOFILI

Der opfordres til at trænere og hjælpetrænere udviser takt og tone ved omgang med børn og unge i forbindelse med f.eks. bad og omklædning. Ingen unødvendig ophold i omklædningsrum, undgå at være alene med én bestemt.
Dette er ikke for at overvåge hverken trænere eller hjælpetrænere men skal ses som en forebyggende foranstaltning.
Derfor forventer/forlanger NIF, at der bliver underskrevet en samtykkeerklæring om indhentning af børneattester fra alle trænere og hjælpetrænere som har med børn under 15 år at gøre. Dette gøres som en præventiv foranstaltning, da det er strafbart at have samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år (jvf. straffelovens § 222, 224 og 225).

Der bliver indhentet Børneattester på alle trænere og hjælpetrænere over 15 år, der har omgang med børn under 15 år.

Skulle der findes en pædofilianmeldelse på en evt. ansøger til NIF, vil vedkommende IKKE blive ansat i NIF. Skulle der opstå begrundet mistanke, skal der rettes henvendelse til formanden i NIF, som herefter kan hjælpe dig videre. Formanden vil behandle din henvendelse fortroligt og ikke videregive dine oplysninger til andre uden din samtykke.

NIF skal være et trygt sted at dyrke din idræt.